close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej 

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 31 października 2018

  25-go października Ambasador RP Piotr Iwaszkiewicz dokonał dokonał otwarcia multimedialnego laboratorium mikroskopowego w Samarkandzkim Instytucie Medycyny Weterynaryjnej (SAMVMI).

  Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania weterynarii na SAMVMI poprzez wdrożenie opracowanego w Polsce systemu edukacji multimedialnej wspartej doświadczeniem z zakresu nauczania i diagnostyki chorób pasożytniczych zwierząt prowadzonych na SGGW w Warszawie.


  Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu programu Polska Pomoc i woluntarystycznej pracy zaangażowanych w jego realizacje osób. Wyposażenie multimedialne dostarczył polski producent – firma Opta–Tech. Instalację, wdrożenie systemu dydaktycznego i szkolenia zostały przeprowadzone przez „Solutions for Development” przy wsparciu merytorycznym pracownika SGGW.

  Zestawy mogą być wykorzystywany do analizy preparatów stosowanych w rutynowej diagnostyce weterynaryjnej chorób zwierząt tła bakteriologicznego, pasożytniczego, i in. Warto zaznaczyć, że wszystkie mikroskopy w zestawie posiadają europejski certyfikat przydatności do nauczania w zakresie nauk medycznych. 

  Dzięki specjalistycznej kamerze i oprogramowaniu,  możliwe jest wykonywanie analiz porównawczych badanego materiału z możliwością ich jednoczesnego porównania z materiałem wzorcowym. Można np. porównywać preparaty tkankowe zdrowego organizmu z preparatami pobranymi od chorych zwierząt – histopatologia; lub w przypadku parazytologii można porównywać obrazy form rozwojowych pasożytów.

  Podstawową zaletą systemu jest możliwość tworzenia własnych bibliotek preparatów wzorcowych, a w przypadku wątpliwości diagnostycznych zapisane elektronicznie obrazy preparatów można przesyłać przez Internet w celu konsultacji do innych współpracujących laboratoriów weterynaryjnych. Samodzielnie wykonane przez pracowników SAMVMI zasoby obrazów diagnostycznych mogą być również wykorzystywane do indywidualnej pracy studentów, co sprzyja podnoszeniu jakości kształcenia przyszłych lekarzy weterynarii.

  W ramach projektu przeprowadzono zajęcia szkoleniowe dla asystentów i wykładowców, gdzie przedstawiono jak można wykorzystać przekazany sprzęt do realizacji zajęć dydaktycznych i laboratoryjnych. Zajęcia dotyczące montażu, zasad pracy i obsługi dostarczonego sprzętu przeprowadził koordynator projektu – Andrzej Maciejczyk.

  W drugiej części przeprowadzono zajęcia ze studentami i uprzednio przeszkolonymi asystentami. W części praktycznej zajęcia poprzedzono wykładami dotyczącymi znaczenia diagnostyki w zwalczaniu inwazji pasożytniczych i ochrony zdrowia publicznego. Zajęcia te poprowadził dr Maciej Klockiewicz z Zakładu Parazytologii i Chorób Pasożytniczych SGGW w Warszawie.

  W zajęciach wzięło udział około 10 asystentów i profesorów oraz kilkudziesięciu studentów. Warto zaznaczyć, że zarówno nauczyciele akademiccy, jak też studenci z dużym zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich zajęciach. W czasie seminarium podsumowującego projekt przeszkoleni wykładowcy i asystenci sami prowadzili zajęcia ze studentami.

  Samarkandzki Instytut Medycyny Weterynaryjnej jest wiodącą wyższą uczelnią kształcącą specjalistów w zakresie hodowli zwierząt i medycyny weterynaryjnej w Azji Centralnej.  
  W uzbeckim systemie edukacji uniwersyteckiej jest centrum wiedzy i punktem odniesienia w kwestiach weterynaryjnych i dotyczących produkcji zwierzęcej w całym kraju.
  Wprowadzony w SAMVMI - w ramach realizacji programu dzielenia się doświadczeniem i współpracy - nowoczesny system dydaktyki porównawczej jest atrakcyjny dla studentów.

  Stwarza możliwości prowadzenia diagnostyki w zakresie parazytologii oraz zwiększa efektywność przekazywania wiedzy.

   

  Odpowiednie szkolenie weterynarzy jest niezbędne dla podniesienia efektywności produkcji rolnej oraz zapewnienia odpowiedniej jakości produkowanej żywności w Uzbekistanie

  IMG_0663
  IMG_0671
  IMG_0672
  IMG_0757
  IMG_0773
  IMG_0808
  IMG_0825

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: